Poradnia

Pytania i odpowiedzi

Składniowe dylematy z "ubywać" i "uznać"

24.01.2019

Składniowe dylematy z "ubywać" i "uznać"

1. Mam wątpliwości co do poprawności wyrażenia używanego w reklamie. Głos w niej brzmi: "Ubyło mi ładne kilka lat". Czy nie powinno się mówi "ładnych kilka ładnych kilka lat"?
2. Podczas oglądania zwiastunu filmu spotkałam się ze zdaniem: "W 2015 roku pięciu duchownych uznano winnymi zamordowania zakonnicy". Dlaczego nie powiedziano "uznano winnych"?

1. Czasownik "ubywać" wymaga użycia formy rzeczownika (również przymiotnika) w dopełniaczu (ubywa kogoś, czegoś). Zdanie przytaczane w pytaniu powinno więc mieć postać: "Ubyło mi ładnych kilka lat".
2. Poprawnie skonstruowane zdanie powinno brzmieć: "W 2005 roku pięciu duchownych uznano za winnych zamordowania zakonnicy". Zgodnie z zasadami poprawności językowej akceptowana jest jedynie konstrukcja "uznać kogoś za coś", a nie "uznać kogoś kimś". Zasadę tę wskazuje, między innymi, Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod redakcją Andrzeja Markowskiego .

Poradnia